Sökfraser länkar
E-post
Cookies/sekretesspolicy

Sökordsanalys som teknik

Sökordsanalys inför sökmotoroptimering

Före en sökmotoroptimering skall utföras för en webbplats behöver sökorden, nyckelorden definieras.
Sökord är ord som man vill att webbplatsen skall komma högt upp i sökmotorer som exempelvis Google.
Målsättningen med att göra en sökordsanalys är att så noggrant som möjligt ta rätt på vilka ord och fraser som en besökare använder för att hitta de produkter eller den tjänst som hemsidan erbjuder.

En placeringen från plats 11, sidan två i en sökmotor, eller sämre ger i allmänhet högst väsentligt färre besökare än att hamna bland de tio första. Det är därför av vikt att nyckelorden väljs med omsorg samt att de speglar verksamheten på ett korrekt sätt.

Sökordsanalys steg 1

Vilka ord är relevanta för verksamheten?
Bedriver man exempelvis försäljning av bilar och därtill hörande service; kan ord som bil, bilar och bilservice vara relevanta.
Naturliga kompletteringar av sökord kan vara;

 • orten eller området varifrån verksamheten bedrivs
 • vilka bilmärken som är mest framträdande i verksamheten
 • om försäljning av begagnade biler förekommer
 • däckförsäljning
 • skifte av däck
 • trimning av bilar
 • billackering
 • om en tvätthall finns
 • en tillbehörsshop och dess sortiment, osv.

Sökordsanalys steg 2

När arbetet i Sökordsanalys steg 1 är avklarat finns med stor sannolikhet en rätt så omfattande lista med ord som är relevant för verksamheten. Dessa ord, fraser behöver då stämmas av med vad människor egentligen använder i sökmotorerna. Det är inte alltid så att de ord man tycker stämmer överens med sin verksamhet är de som människor verkligen söker på.
Dessutom kan de även behöva kompletteras med andra fraser eller ord. För exemplet bil förekommer det ordet i ett antal kombination varav några är:

 • beg bil
 • byt bil
 • radiostyrda bilar
 • usa bil
 • reservdel bil
Några resurser att se sökordskombinationer finns i länkförteckning på sidan sökfraser.

Sökordsanalys steg 3

När momenten i Sökordsanalys steg 1 och 2 är klara återstår, dels att prioritera vilka ord som är de mest väsentliga för webbplatsen och även titta lite på vilken konkurrens det är om orden, fraser. Det sistnämnda för att få en överblick om vilka resurser som behöver sättas in för att nå bra resultat.
En grundläggande överblick om konkurrensen får man genom att helt enkelt se hur många andra sidor som ordet förekommer på samt antalet sponsrade länkar som dyker upp efter en sökning. Det finns andra faktorer också men de här två ger en fingervisning om konkurrensen.
Om sidorna som sökorden förekommer på är, låt säga 1 miljon och de sponsrade länkarna finns på tre sidor, kan man troligtvis utgå ifrån att ordet är attraktivt för många aktörer.

Vidare strategi blir då beroende på hur viktigt det är att komma bland de tio första i en sökmotor och vilka ansträngningar som kan göras.
Samtidigt behöver kanske även en hårdare prioritering göras på vilka ord som skall optimeras i första hand. Att som exempel bara optimera på ordet Borås om verksamheten finns där är då inte att föredra. Men en ordkombination som bilförsäljning Borås kan vara betydligt enklare att optimera för och lär ge fler besökare som verkligen vill köpa bil i Borås.

Sedan när allt detta är gjort återstår att implementera orden på själva sidan och bygga en vettig länkstrategi. En del av arbetet med hur själva sidan skall utformas finns här på sidoptimering.

Ett företag som UrbaLill kan hjälpa till med både sökmotoroptimering och marknadsföring på Internet. Det som med ett övergripande begrepp kan kallas för Internetmarknadsföring

Se även de resurser man kan anlita för att hitta sökfraser

Den här sidan är optimerad för ordet sökordsanalys den 9/2-07. Mer om ämnet går att läsa på optimera hemsidan.

| Internetmarknadsföring | SEO - SEM | SEO-ord | SEO-tips | Internetförsäljning | Marknadsföring Internet |